ZnamLi.com - нека знанието бъде с нас и нашите приятели
Регистрирай се и играй.
Докажи си колко знаеш.
Състезавай се с другите потребители
Вход за потребители.        Забравена парола? Кликни тук!
Периодична система на Химичните елементи
Публикувано на 2010-04-23 12:45:28

През 1869 година руският учен-енциклопедист Димитрий Менделеев прави революционно откритие - периодичният закон за химичните елементи. По-късно се допълва и преработва няколко пъти, но си остава първа точна подредба на химичните елементи според техните качества.

В днешно време Периодичната система носи името и Менделеева таблица, в чест на руският учен. Той не само съставя таблицата с известните до тогава елементи, но и също така  успява да опише още неоткрити елементи и да посочи техните характеристики на базата на атомното им тегло. Между тези елементи са галий, скандий и германий.

Как се стига до периодичният закон?
Първоначалното разбиране е било, че свойствата на химичните елементи и техните вещества са в периодична зависимост от нарастване на относителната атомната маса на елементите. С развитие на теорията за строежа на атома се установява, че най-важната характеристика на атомите не е атомната маса, а броя на протоните в ядрата им. Това дава възможност да се уточни формулировката на периодичния закон. А периодичната система е табличен израз на периодичния закон.

В чест на големия принос на Менделеев в областта на химията и физиката в Русия се учредява награда на негово име. В негова памет се провеждат и конгреси по чиста и приложна химия от Руската академия на науките. На негово име е кръстен и един от химичните елементи в периодичната система с пореден № 101, чиито свойства все още не са изучени.

Ето и подредба на всички химични елементи по техният атомен номер:

Номер
Наименование
Символ
1 Водород H
2 Хелий He
3 Литий Li
4 Берилий Be
5 Бор B
6 Въглерод C
7 Азот N
8 Кислород O
9 Флуор F
10 Неон Ne
11 Натрий Na
12 Магнезий Mg
13 Алуминий Al
14 Силиций Si
15 Фосфор P
16 Сяра S
17 Хлор Cl
18 Аргон Ar
19 Калий K
20 Калций Ca
21 Скандий Sc
22 Титан Ti
23 Ванадий V
24 Хром Cr
25 Манган Mn
26 Желязо Fe
27 Кобалт Co
28 Никел Ni
29 Мед Cu
30 Цинк Zn
31 Галий Ga
32 Германий Ge
33 Арсен As
34 Селен Se
35 Бром Br
36 Криптон Kr
37 Рубидий Rb
38 Стронций Sr
39 Итрий Y
40 Цирконий Zr
41 Ниобий Nb
42 Молибден Mo
43 Технеций Tc
44 Рутений Ru
45 Родий Rh
46 Паладий Pd
47 Сребро Ag
48 Кадмий Cd
49 Индий In
50 Калай Sn
51 Антимон Sb
52 Телур Te
53 Йод I
54 Ксенон Xe
55 Цезий Cs
56 Барий Ba
57 Лантан La
58 Церий Ce
59 Празеодим Pr
60 Неодим Nd
61 Прометий Pm
62 Самарий Sm
63 Европий Eu
64 Гадолиний Gd
65 Тербий Tb
66 Диспросий Dy
67 Холмий ho
68 Ербий Er
69 Тулий Tm
70 Итербий Yb
71 Лютеций Lu
72 Хафний Hf
73 Тантал Ta
74 Волфрам W
75 Рений Re
76 Осмий Os
77 Иридий Ir
78 Платина Pt
79 Злато Au
80 Живак Hg
81 Талий Tl
82 Олово Pb
83 Бисмут Bi
84 Полоний Po
85 Астатий At
86 Радон Rn
87 Франций Fr
88 Радий Ra
89 Актиний Ac
90 Торий Th
91 Протактиний Pa
92 Уран U
93 Нептуний Np
94 Плутоний Pu
95 Америций Am
96 Кюрий Cm
97 Берклий Bk
98 Калифорний Cf
99 Айнщайний Es
100 Фермий Fm
101 Менделевий Md
102 Нобелий No
103 Лоуренсий Lr
104 Ръдърфордий Rf
105 Дубний Db
106 Сиборгий Sg
107 Борий Bh
108 Хасий Hs
109 Майтнерий Mt
110 Дармщадий Ds
111 Рьонтгений Rg
112 Коперниций Cn
113 Унунтрий Uut
114 Унунквадрий Uug
115 Унунпентий Uup
116 Унунхексий Uuh
Тази статия е публикувана в категория Химия.
Ако ти е харесала, помогни ни да я популяризираме, като я споделиш с приятелите си в социалните мрежи. Натисни някой от бутоните по-горе.