ZnamLi.com - нека знанието бъде с нас и нашите приятели
Регистрирай се и играй.
Докажи си колко знаеш.
Състезавай се с другите потребители
Вход за потребители.        Забравена парола? Кликни тук!

Начална << 1 >> Последна

Публикувано на 2010-07-07 11:48:02
Азотни оксиди: замърсяват работата на околната среда при производството на азотна киселина, взривни материали, торове, електро- и оксижениране, взривяване (в рудодобива и строителството), изгаряне на горива (въглища и петролни продукти) и други. NO2  въздейства по дихателен път. Той задържа растежа на растенията. Азбест: чрез микроскопичните частички в атмосферата предизвиква азбестоза, която води до развитие на рак в белите дробове. С азбест се работи при диафрагмения метод за производството на натриева ос
Категория Химия
Публикувано на 2010-04-23 12:45:28
През 1869 година руският учен-енциклопедист Димитрий Менделеев прави революционно откритие - периодичният закон за химичните елементи. По-късно се допълва и преработва няколко пъти, но си остава първа точна подредба на химичните елементи според техните качества. В днешно време Периодичната система носи името и Менделеева таблица, в чест на руският учен. Той не само съставя таблицата с известните до тогава елементи, но и също така  успява да опише още неоткрити елементи и да посочи техните характеристики на
Категория Химия
Начална << 1 >> Последна